ฤทธิ์รักษาเบาหวานของน้ำมันอบเชยในหนูเม้าส์ชนิด KK-Ay ที่เป็นเบาหวาน

การศึกษาในหนูเม้าส์ชนิด KK-Ay ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินน้ำเปล่า กลุ่มที่ 2 - 4 ป้อนน้ำมันอบเชยในขนาดต่ำ 25 มก./กก. ขนาดกลาง 50 มก./กก. ขนาดสูง 100 มก./กก. ตามลำดับ ทุกวันตอนเช้า นาน 35 วัน พบว่าหนูเม้าส์ทุกกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยระดับน้ำตาลในเลือดลดลง แต่หนูในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยในขนาดกลางและสูงระดับน้ำตาลในเลือดลดลงตลอดการทดลอง (ในวันที่ 7, 14, 21 และ 35 ของการทดลอง) ส่วนหนูที่ได้รับน้ำมันอบเชยในขนาดต่ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลง (ในวันที่ 7, 14 ของการทดลอง) ซึ่งกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยขนาดสูงระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยในขนาดกลางและสูง ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลงในทุกกลุ่ม ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL (High density lipoprotein) สูงขึ้นในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยในขนาดกลาง และระดับ BUN ในเลือดลดลงในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยในขนาดสูง ในขณะที่การตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด (glucose tolerance test) ดีขึ้น และการผลิตอินซูลินของ beta-cell ในตับอ่อนเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยในขนาดกลางและสูง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำมันอบเชยสามารถลดระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด และช่วยให้การทำงานของ beta-cell ในตับอ่อนให้ดีขึ้นในหนูเม้าส์ที่ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ดังนั้นน้ำมันอบเชยน่าจะมีประโยชน์ในการใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

Food and Chemical Toxicology2010;48:2344-9.