ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อหัวใจของสารสำคัญจากเมล็ดองุ่น

การศึกษาฤทธิ์ต้านความเป็นพิษของยา Doxorubicin (Dox) ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงสำคัญคือ ทำให้การเกิดพิษต่อหัวใจด้วยกลไกการสร้างสารอนุมูลอิสระชนิด reactive oxygen species (ROS) โดยการเลี้ยงเซลล์ของหัวใจร่วมกับ Dox ขนาด 10 μM และสารสกัด proanthocyanidin จากเมล็ดองุ่น (GSPE) ขนาด 50 μg/ml เปรียบเทียบกับการเลี้ยงเซลล์ของหัวใจร่วมกับ Dox ขนาด 10 μM โดยที่ไม่มี GSPE เป็นเวลา 24 ชม. พบว่า Dox ทำให้ ROS และการตายของเซลล์หัวใจเพิ่มขึ้น และลดอัตราส่วนของ reduced glutathione (GSH)/oxidized glutathione (GSSG) ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเซลล์ที่ลดลง และ Dox ยังมีผลรบกวนการทำงานของ mitochondrial และทำลาย DNA ด้วย ในขณะที่ GSPE สามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากผลการทดลองพบว่า GSPE สามารถกำจัดอนุมูลอิสระชนิด hydroxyl, superoxide และ DPPH ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าการให้ GSPE ร่วมกับ Dox ไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการต้านเซลล์มะเร็งของ Dox ลดลง เมื่อทดสอบในเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 จึงมีความเป็นไปได้ว่า GSPE สามารถช่วยป้องกันการเกิดพิษต่อหัวใจของ Dox โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง

AJCM 2010; 38(3): 569 - 84