ผลของสารสกัดจากแปะก๊วยต่อภาวะสมองขาดเลือด

การศึกษาผลของสารสกัด EGb 761 จากแปะก๊วย (Gingko biloba  ) ในหนูแรทเพศผู้ โดยให้หนูได้รับ EGb 761 ขนาด 100 มก./กก. ก่อนทำเกิดภาวะสมองขาดเลือดโดยการทำให้เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองส่วนกลางอุดตัน (middle cerebral artery occlusion) และหลังจากนั้นเป็นเวลา 24 ชม. จึงเก็บสมองในส่วน cerebral cortex มาทดสอบ ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่า EGb 761 สามารถลดบริเวณของเนื้อตายและจำนวนของ TUNEL-positive cells (ตัวบ่งชี้ว่าเซลล์สมองถูกทำลาย) ใน cerebral cortex อันเนื่องมาจากการอุดตันของเส้นเลือดได้ และจากผลการทดลองครั้งนี้พบว่า สมองในบริเวณที่ขาดเลือดจะมี Akt up-stream target และ Phosphoinositide-Dependent Kinase-1 (PDK1) phosphorylation ลดลง ส่งผลให้ระดับของ phospho-mammalian target of rapamycin (mTOR), phospho-p70S6 kinase และ phospho-S6 ลดลง ในขณะที่ EGb 761 สามารถป้องกันการลดระดับของโปรตีนดังกล่าวได้ ทำให้สามารถสรุปได้ว่า EGb 761 สามารถป้องกันเซลล์สมองถูกทำลาย จากภาวะขาดเลือดด้วยกลไกป้องกันการลดลงของ p70S6 kinase และ S6 phosphorylation

AJCM 2010;38(4):727-34