ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น LDL จากใบหม่อน

จากการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารสกัด1-butanol จากใบหม่อน (Morus alba Linn.) สาร quercetin และ isoquercetin สามารถแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) ได้ สารquercetin มีฤทธิ์แรงกว่า isoquercetin 2 เท่า และสารสกัด 1- butanol 17.3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์เทียบเท่ากับสาร isoquercetin 4.41 nmol/ml เมื่อทดลองฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นของ LDL ของคนและกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย copper พบว่าสาร quercetin ซึ่งเป็นส่วน aglycone ของ isoquercetin มีฤทธิ์แรงกว่าสาร isoquercetin ผลการทดลองนี้แสดงว่าใบหม่อนอาจสามารถป้องกันการเกิดหลอดโลหิตแดงแข็งเนื่องจากภาวะโคเรสเตอรอลในเลือดสูงได้

Biol Pharm Bull 2000 ; 23(9) : 1066-71