ฤทธิ์ยับยั้งการแพ้จากขมิ้นชัน

จากการทดลองเมื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการหลั่ง histamine โดยสาร 3 ชนิดคือ concanavalin A ซึ่งไปจับกับ IgE antibody และส่งผลให้ระดับ Ca2+ ในเซลล์สูงขึ้น , สารประกอบ 48/80 ซี่งจับกับmast cell ทำให้เกิดการปลดปล่อย Ca2+ และสาร A 23187 ที่ทำให้ปริมาณ Ca2+ ในเซลล์เพิ่มขึ้นจึงเกิดการหลั่ง histamine พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตตและcurcumin จากขมิ้นชัน ( Curcuma longa Linn. ) ขนาดความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงฤทธิ์ต้านการหลั่ง histamine โดยสารสกัดเอทิลอะซิเตตมีฤทธิ์แรงกว่า curcumin ซึ่งกลไกอาจเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการแตกของแกรนูลที่มีผลให้ปริมาณ Ca2+ ในเซลล์เพิ่มขึ้น

Natural medicines 2000 ; 54(6) :325-9