ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งของทองพันชั่ง

จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งโดย Dalton ascitic lymphoma (DAL) และได้รับสาร rhinacanthone (3,4-dihydro-3,3-dimethyl-2H-naphtho-[1,2-B]pyran-5,6-dione) ซึ่งได้จากสารสกัดส่วนเหนือดินทองพันชั่ง ( Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. ) ในขนาด 10mg/kg/วัน พบว่า rhinacanthone มีผลยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง นอกจากนั้นยังทำให้ค่าดัชนีต่างๆทางโลหิตวิทยาที่ผิดปกติไปในหนูที่เป็นมะเร็งมีค่ากลับสู่ค่าปกติ

Biol Pharm Bull 2000 ; 23(12) : 1438-40