ผลต่อทารกในครรภ์และความเป็นพิษต่อเซลล์จากดอกคำฝอย

จากการทดลองในหนูที่ตั้งท้อง โดยให้สารสกัดน้ำจากดอกคำฝอยในขนาดต่างๆ ระหว่างวันที่ 0-8 ของการตั้งครรภ์ และแยกตัวอ่อนออกมาในวันที่ 13 ของการตั้งครรภ์พบว่าสารสกัดมีความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ หนูที่ได้รับสารสกัดขนาดความเข้มข้นสูง ( 1.6 และ 2 mg/kg/วัน ) ทำให้เกิดการฝ่อของตัวอ่อนและในขนาดความเข้มข้นต่ำ ( 1.2 mg/kg/วัน ) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ภายนอกและความยาวของท่อประสาท ( neural tube ) การเปิดของ neuropore และการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาท จากการทดลองความเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทหนูขาวพบว่าสารสกัดดอกคำฝอยมีความเป็นพิษต่อเซลล์ซึ่งขึ้นกับขนาดความเข้มข้นที่ได้รับ

J Ethnopharmacol 2000 ; 73 : 453-59