ผลของสาร catechins จากชาเขียวต่อตับที่ผิดปกติจากการได้รับอาหารซึ่งเหนี่ยวนำให้หลอดเลือดแข็งตัวในหนู

การทดสอบผลของสารในกลุ่ม catechins (GTC) ซึ่งมีสาร epigallocatechin gallate (EGCG) เป็นสารสำคัญจากชาเขียว (Camellia sinensis  ) ในหนูแรทที่มีภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและตับผิดปกติจากการได้รับอาหารที่เหนี่ยวนำให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic diet) เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งทำให้หนูมีระดับค่าเฉลี่ยของสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione-S-transferase, reduced glutathione, vitamins C และ E ลดลง ในขณะที่ระดับค่าเฉลี่ยของ malondialdehyde (MDA) ในตับหนูเพิ่มขึ้น และทำให้ฤทธิ์ของ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) และ lactate dehydrogenase (LDH) ในเลือดหนูเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารปกติ หลังการฉีด สาร GTC ขนาด 100 มก./กก. เข้าทางช่องท้องเป็นเวลา 7 หรือ 15 วัน พบว่าหนูมีค่าเฉลี่ยของสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ MDA ในตับ และค่า AST, ALT, ALP และ LDH ในเลือดลดลง เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับน้ำเกลือ (saline) ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร GTC มีฤทธิ์ในการป้องกันตับหนู ซึ่งได้รับอาหารที่ทำให้เกิดความผิดปกติของตับ

Chem Biol Interact 2009;180(1):10-9