ผลลดไขมันของกระเจี๊ยบแดง

การศึกษาผลลดไขมันของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง 2 ชนิด ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ำร้อน (ปริมาณ polyphenol 2%) และสารสกัด polyphenols (ปริมาณ polyphenol 74%) โดยให้หนูแฮมสเตอร์กินอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งผสมสารสกัดด้วยน้ำร้อน ขนาด 1 และ 2% และสารสกัด polyphenol ขนาด 0.1 และ 0.2% ของอาหาร เป็นเวลา 10 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงอย่างเดียว พบว่าสารสกัดทั้ง 2 มีผลลดปริมาณของคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์, LDL cholesterol และเพิ่มปริมาณของ HDL cholesterol ในเลือด รวมทั้งลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์ในตับของหนูด้วย นอกจากนี้เมื่อทดลองในเซลล์ตับ HepG2 สารสกัดทั้ง 2 ที่ความเข้มข้น 0.1 - 1 มก./มล. มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์ได้เช่นเดียวกัน โดยสารสกัด polyphenols ซึ่งมีปริมาณของ polyphenol มากกว่าให้ผลในการลดไขมันได้ดีกว่าสารสกัดด้วยน้ำร้อน สำหรับกลไกในการออกฤทธิ์พบว่าสารสกัดจะกระตุ้นการทำงานของ AMP-activated protein kinase (AMPK) และลดระดับของ sterol regulatory element binding protein (SREBP-1) ซึ่งจะไปลดการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างไขมัน คือ fatty acid synthase และ HMG-CoA reductase นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มการแสดงออกของ LDL receptor ทำให้เพิ่มการเก็บ LDL เข้าเซลล์ และการขับไขมันจากตับ (hepatic clearance)

J Agric food Chem 2010;58:850-9.