การรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้

การศึกษาในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี 8 คน อายุ 21-23 ปี ให้รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์แตกต่างกัน ช่วงแรกให้รับประทานอาหารปราศจากไฟเบอร์ ช่วงที่สองรับประทานที่มี cellulose 25 ก. และช่วงที่ 3 ให้รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของหน่อไม้ 360 ก. (มีปริมาณไฟเบอร์เท่าการรับประทาน cellulose 25 ก.) โดยรับประทานช่วงละ 6 วัน เมื่อจบการทดลองพบว่าการรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวม LDL (Low density lipoprotein) คอเลสเตอรอล และ atherogenic index (ดัชนีการเกดิหลอดเลือดตีบตัน) ลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และไม่พบความแตกต่างของปริมาณน้ำตาลในเลือดจากการรับประทานอาหารทั้ง 3 ช่วง นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงที่รับประทานหน่อไม้อาสาสมัครมีปริมาณอุจจาระและการทำงานของลำไส้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการรับประทานหน่อไม้มีส่วนช่วยปรับปรุงปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้ในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น

Nutrition 2009; 25:723-8