พิษต่อตับของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate จากใบชาในหนูเม้าส์

การศึกษาความเป็นพิษของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากใบชา โดยป้อนสาร EGCG ขนาด 50-2,000 มก./กก. ให้หนูเม้าส์อายุ 7-8 สัปดาห์ กินหลังอดอาหารหนูตอนกลางคืนครั้งเดียว หรือป้อนสาร EGCG ให้หนูกินขนาด 750 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง นาน 2-7 วัน หลังจากนั้นเจาะเลือดเพื่อดูการทำงานของตับ พบว่าหนูเม้าส์ที่ได้รับสาร EGCG ขนาด 1,500 มก./กก. ครั้งเดียว ระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) ในเลือดสูงขึ้น 138 เท่า และลดอัตราการอยู่รอด 85.5% ในขณะที่หนูเม้าส์กลุ่มที่ป้อน EGCG ขนาด 750 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง ระดับเอนไซม์ ALT ในเลือดสูงขึ้น 184 เท่า และอัตราการอยู่รอดลดลง 75% เมื่อเปรียบเทียบกับเริ่มการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าสาร EGCG ในใบชาเพิ่มการเกิด Lipid peroxidation เพิ่มระดับสารอนุมูลอิสระ เพิ่มการหลั่งสาร cytokines (interleukin-6, moncyte chemoattractant protein 1: MPCP1) ในกระแสเลือด จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการป้อนสาร EGCG จากใบชาให้หนูเม้าส์กินในปริมาณที่สูงขนาด 1,500 มก./กก. พบว่ามีความเป็นพิษต่อตับ

Food and Chemical Toxicology 2010;48:409-16