ผลของโสมต่อความจำและการเรียนรู้

การศึกษาผลของสารสกัดจากรากโสมแดง (Panax ginseng  ) ขนาด 50 มก./กก. สารสกัดโสมแดงที่ได้จากกระบวนการ Biotransformation โดยเชื้อแบคทีเรีย Bifidobacterium longum   H-1 (RGB) ขนาด 50 มก./กก. และสารสำคัญจากโสมแดงซึ่งประกอบด้วย ginsenosides Rb1, Rg3 และ Rh2 ขนาด 10, 20 หรือ 40 มก./กก. โดยให้หนูเม้าส์เพศผู้ที่ถูกทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการจดจำลดลงด้วยยา scopolamine กินสารในขนาดต่างๆ ข้างต้น แล้วทดสอบประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำโดยใช้วิธี passive avoidance test, Y-maze test และ Morris water maze test พบว่าสาร ginsenoside Rh2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำได้ดีที่สุด ซึ่งสาร RGB มี ginsenoside Rh2 เป็นสารสำคัญ จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำขึ้นอยู่กับปริมาณของ ginsenoside Rh2

Biol Pharm Bull 2009;32(10);1710-5