ผลของมะเขือพวงต่อความดันโลหิตสูง

มีการวิจัยของสารสกัดเอทานอลจากส่วนผลแห้งของมะเขือพวง (Solanum torvum  ) โดยให้หนูแรทเพศผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จากการได้รับอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสขนาดสูง การป้อนสารสกัดของมะเขือพวงในขนาด100 หรือ 300 มก./กก. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีผลลดความดันโลหิต ปรับสภาพของหลอดเลือด ลดระดับน้ำตาล คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ กรดยูริค และอินซูลินในเลือด ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดื่มน้ำตาลฟรุกโตสสูง จึงสรุปได้ว่า สารสกัดเอทานอลของมะเขือพวงมีฤทธิ์ป้องกันความดันโลหิตสูงที่เกิดจากการได้รับอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสขนาดสูงได้

J Ethnopharmacol 2009;126(1):86-9.