ชาคาโมมายล์กับฤทธิ์ต้านการอักเสบ

การทดสอบสารสกัดน้ำร้อนของดอกคาโมมายล์แห้ง กับเซลล์ Murine RAW 264.7 macrophages ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้สร้างสารก่อการอักเสบคือ cyclooxygenase 2 (COX2) และ prostaglandin E2 (PGE2) ด้วยการบ่มเซลล์ดังกล่าวกับ lipopolysaccharide พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยลดการหลั่ง COX2 และ PGE2 และพบว่าสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบคือ apigenin 7-O-glucoside และ apigenin 7-O-neohespridoside ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม flavonoids โดยสารทั้ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างสาร COX2 และ PGE2 ด้วยกลไกเดียวกับยาต้านการอักเสบชนิด NSAID โดยไม่มีผลต่อ cyclooxygenase 1 นอกจากนี้ สารสกัดน้ำร้อนที่ขนาด 40 มคก./มล. ยังไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติด้วย จากผลการทดลองดังกล่าวคาดว่า การดื่มชาคาโมมายล์น่าจะมีผลช่วยป้องกันการอักเสบต่อเซลล์ได้

Life Sci 2009;85:663-9