สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงกับฤทธิ์ต้านการอักเสบ

การทดสอบสารในกลุ่ม polyphenols จากสารสกัดเมทานอลของกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa  ) ในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดดังกล่าวลดปริมาณของ nitrite และ prostaglandin E(2) ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 และ nitric oxide synthase (iNOS) ในเซลล์ RAW 264.7 (macrophage) ซึ่งถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide (LPS) การทดลองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดตับอักเสบด้วย LPS พบว่า สารสกัดกระเจี๊ยบแดงลดการทำงานของเอนไซม์ xanthine oxidase ในหนูแรท ซึ่งเอนไซม์นี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับของ uric acid และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2, p-c-Jun N-terminal kinase (p-JNK) และ p-P38 ในเซลล์ตับหนูแรท ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ต้านการอักเสบ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ป้องกันตับ โดยมีผลลดระดับของเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase ลดการเกิด lipid peroxidation และแผลในตับหนูแรท และสารสกัดยังทำให้ฤทธิ์ของเอนไซม์ catalase และระดับของ glutathione ในตับหนูแรทเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Biosci Biotechnol Biochem 2009;73(2):385-90