ผลของถั่วเหลืองต่อฮอร์โมนเพศและการเรียนรู้ในชายหนุ่ม

อาสาสมัครชายสุขภาพดี 7 คน อายุ 18 – 25 ปี กินถั่วเหลืองขนาด 900 ก. นาน 1 สัปดาห์ โดยไม่จำกัดรูปแบบของอาหาร พบว่าการกินถั่วเหลืองในระยะสั้นไม่มีผลต่อฮอร์โมนเพศ คือฮอร์โมน estradiol และ testosterone ในเลือดและน้ำลาย แต่จะทำให้การเรียนรู้ดีขึ้น (spatial cognitive)

Int J Food Sci Nutr 2007;58(6):424-8