สารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากไพล

เมื่อสกัดแยกสารจากไพล ผู้วิจัยแยกได้ phenyl butenoid ตัวใหม่ คือ (ฑ)-trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-[(E)-3,4-dimethoxystyryl]cyclohex-1-ene ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง A549

Planta Med 2004;70:1095-7