สารแทนนอยด์ในมะขามป้อมต่อการยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase

สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมสามารถยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase (AR) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวาน ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง AR จากเลนส์ตาหนูขาว และจากคน (recombinant human AR) ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 0.72 และ 0.88 มก./มล.ตามลำดับ สารแทนนอยด์จากผลมะขามป้อมจะยับยั้ง AR จากเลนส์ตาหนูและจาก recombinant human AR ด้วย IC50 เท่ากับ 6 และ 10 มคก./มล. ตามลำดับ ซึ่งให้ผลในการยับยั้งสูงกว่าสารสกัดน้ำถึง 100 เท่า และให้ผลดีกว่า quercetin ส่วนวิตามินซีจากผลมะขามป้อมไม่สามารถยับยั้ง AR ได้แม้ที่ความเข้มข้นสูงถึง 5 มิลลิโมล

(Mol Vis 2004;10:148-54)