ฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดตรีผลา

การศึกษาฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัด 70% เอทานอลตำรับตรีผลา* ทำการทดสอบด้วยการป้อนสารสกัดตรีผลาขนาด 1,000 มก./กก. ติดต่อกัน 15 วัน ให้แก่หนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะด้วยความเครียดจากการว่ายน้ำ ผลพบว่าสารสกัดตรีผลารักษาแผลในกระเพาะอาหารอย่างมีนัยสำคัญภายใน 15 วัน และใช้เวลาสั้นกว่าการปล่อยให้แผลหายเอง (21 วัน) สารสกัดตรีผลามีฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหาร โดยลดขนาดของแผลและเพิ่มปริมาณการหลั่งเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังให้ผลต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ catalase, superoxide dismutase และ glutathione ร่วมกับการลดระดับ malondialdehyde ในเลือดของสัตว์ทดลอง การตรวจสอบค่าชีวเคมีในเลือดไม่พบความผิดปกติจากการได้รับสารสกัดตรีผลา นอกจากนี้ผลการตรวจสอบทางจุลพยาธิวิทยา พบว่าสารสกัดตรีผลาป้องกันความเสียหายของเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารและป้องกันการสูญเสียเซลล์เยื่อบุผิว จึงสรุปได้สารสกัด 70% เอทานอลตำรับตรีผลามีฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารของสัตว์ทดลอง และอาจนำไปศึกษาต่อเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาทางคลินิกในอนาคต

*ตำรับตรีผลา ประกอบด้วยผลสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ผลสมอไทย (Terminalia chebula Retz) ผลสมอพิเภก (Terminalia bellirica Roxb) และผลมะขามป้อม (Emblica officinalis Gaertn)

Indian J Pharm Sci 2023;85(1):176-188