ฤทธิ์ลดความเมื่อยล้าของสารสกัดจากใบกัญชง

ศึกษาฤทธิ์ลดความเมื่อยล้าของสารสกัดน้ำจากใบกัญชง (Cannabis sativa L.) ในหนูเม้าส์ โดยทดลองป้อนสารสกัดดังกล่าวให้แก่หนูขนาด 6 ก./กก. วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 14 วัน และทำการทดสอบอาการอ่อนล้าด้วยวิธี exhaustive swimming test พบว่า การป้อนสารสกัดน้ำจากใบกัญชงมีผลทำให้ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการว่ายน้ำก่อนหมดแรงยาวนานขึ้น (the median exhaustion time) อย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 156.8 และ 87.8% เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่ถูกป้อนด้วยน้ำเกลือและหนูที่ถูกป้อนด้วยอาหารเสริมบำรุงกำลัง Rhodiola ตามลำดับ และการป้อนสารสกัดน้ำจากใบกัญชงทำให้ระดับกรดแลคติก (lactic acid) ในเลือดลดลง 24.8% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งกรดแลคติกเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงภาวะเมื่อยล้าในร่างกายของหนู นอกจากนี้ สารสกัดน้ำจากใบกัญชงยังทำให้ระดับเอนไซม์ glutathione peroxidase เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 296.2% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวเกี่ยวข้องในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจากใบกัญชงมีฤทธิ์ช่วยลดอาการเมื่อยล้าได้

Food Chem Toxicol. 2021;150:112054.