ผลชะลอความแก่ของสาร acetyl zingerone จากขิง

การศึกษาผลชะลอความแก่เนื่องจากแสงแดด (photoaging) ของสาร acetyl zingerone ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสาร zingerone ที่พบในขิง ในอาสาสมัคร จำนวน 31 คน อายุเฉลี่ย 44 ± 7 ปี โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ให้ทาหน้าด้วยครีมซึ่งประกอบด้วยสาร acetyl zingerone 1% วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบ เทียบกับกลุ่มที่ให้ทาครีมหลอก พบว่าครีมซึ่งประกอบด้วยสาร acetyl zingerone สามารถลดริ้วรอย ความหมองคล้ำ และรอยแดงของผิวได้ โดยไม่ทำให้เกิดอาการคัน ผิวไหม้ หรือเป็นผื่น แสดงว่าครีม acetyl zingerone มีผลทำให้ผิวที่ถูกทำลายด้วยแสงแดดดีขึ้น ช่วยลดริ้วรอย ความหมองคล้ำ และรอยแดงของผิว และมีความปลอดภัยในการใช้

J Cosmet Dermatol. 2020;00:1-8.