ฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสารสำคัญจากใบหม่อน

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ของสารสำคัญในกลุ่ม prenylated flavonoids ซึ่งแยกได้จากใบหม่อน (Morus alba) ได้แก่ morachalcone D และ morachalcone E ในเซลล์สมองชนิด HT22 พบว่าสารทั้ง 2 ชนิดสามารถปกป้องเซลล์ HT22 จากการถูกทำลายด้วย glutamate และ erastin โดย morachalcone D มีประสิทธิภาพดีกว่า morachalcone E โดยมีกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสร้าง reactive oxygen species (ROS) การยับยั้งการลดลงของ glutathione และการยับยั้งการสะสมธาตุเหล็ก นอกจากนี้ morachalcone D ยังมีผลเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกในการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ GPx4, CAT, SOD2, Nrf2, HMOX1 และ SLC7A11 แสดงให้เห็นว่าสารสำคัญจากใบหม่อนโดยเฉพาะ morachalcone D มีประสิทธิภาพในการปกป้องเซลล์สมอง ซึ่งอาจนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสมองได้

Food Chem. 2020;315:126236.