ผลของขิงและยา metoclopramide ในการป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียนระหว่างและหลังการผ่าตัดคลอด

การศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง (spinal anesthesia) เพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 180 คน อายุ 18-40 ปี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ 1 ได้รับยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน metoclopramide ขนาด 10 มก. โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาเม็ดขิง 2 เม็ด (ขนาดเทียบเท่ากับ 1 ก.) ครึ่งชั่วโมงก่อนได้รับการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง เปรียบเทียบผลโดยประเมินความถี่และความรุนแรงของอาการคลื่นไส้และอาเจียนระหว่างการผ่าตัด และที่ 2, 6, 12, และ 24 ชั่วโมง หลังการผ่าตัด พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีความถี่ของการคลื่นไส้ อาเจียน ระหว่างการผ่าตัด และที่ 2 และ 6 ชั่วโมง หลังการผ่าตัด และความรุนแรงของการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้รับยา metoclopramide จะมีความดันโลหิต (systolic blood pressure) และค่าเฉลี่ยความดันความดันโลหิต (mean arterial pressure) ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับขิง สรุปได้ว่า ขิงมีผลช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้เหมือนกับยา metoclopramide

Obstet Gynecol Sci. 2020;63(2):173-80.