ฤทธิ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของเมล็ดอะโวคาโด

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโด (Persea americana Mill.) โดยป้อนหนูเมาส์ด้วยสารสกัดเอธิลอะซีเตทจากเมล็ดอะโวคาโดขนาด 10, 35 และ 75 มก./กก.น้ำหนักตัว ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยการป้อนยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) ขนาด 40 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่าสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดลดการเกิดความเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) โดยลดการออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid peroxidation) ลง 90% และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase ขึ้น 4.25 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาอินโดเมทาซินเพียงอย่างเดียว รวมถึงออกฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลและลดขนาดของแผลได้ 92% ซึ่งให้ผลดีกว่ากลุ่มควบคุมบวกที่ได้รับยารักษาโรคกระเพาะอาหารแลนโซพราโซล (lansoprazole) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าสารสำคัญในสารสกัดดังกล่าว คือ (−)-epicatechin และ (+)-catechin และสารประกอบฟีนอลิกอื่นๆ เช่น caffeoylquinic acid, flavonoids, phenylpropanoids และ tannins ซึ่งต่างมีส่วนช่วยในการยับยั้งกระบวนการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร จากการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าเมล็ดอะโวคาโดสามารถนำไปใช้ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้

Food Res Int. 2019;119:751-60.