สารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งช่วยป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน

การศึกษาผลของใบมะกอกฝรั่ง (Olea europaea L.) ในการป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในนักเรียนที่เป็นนักกีฬากรีฑา จำนวน 32 คน สุ่มแบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่ง (เทียบเท่ากับใบมะกอกฝรั่งสด 20 ก. และมีสาร oleuropein 100 มก.) หรือยาหลอก ครั้งละ 1 เม็ด ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 9 สัปดาห์ จากการตรวจวัดสุขภาพร่างกาย ภาระในการฝึกซ้อม และการประเมินการป่วยในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น โดยใช้แบบสอบถาม sporting upper respiratory illness (SUPPRESS) questionnaire ในนักกีฬาทุกสองสัปดาห์ พบว่าอัตราการป่วยจากโรคทางเดินหายใจส่วนบนในอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งใช้ระยะเวลาพักฟื้นจากอาการป่วยสั้นกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถลดระยะเวลาพักฟื้นลง 28% ซึ่งคาดว่าเกิดจากฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันของใบมะกอกฝรั่ง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งในช่วงการแข่งขัน สามารถลดระยะเวลาการพักฟื้นจากอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจส่วนบนของนักกีฬา ส่งผลให้นักกีฬาสามารถกลับสู่การแข่งขันได้เร็วขึ้น

Nutrients 2019;11:358-67