ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันและสารสกัดซาโปนินจากต้นอาร์แกน

การทดสอบฤทธิ์ของน้ำมัน (Argan oil) และสารสกัดซาโปนิน (crude saponin extract) ที่แยกได้จากต้นอาร์แกน (Argania spinosa (L.) Skeels) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งผิวหนัง (A431 และ UCT-Mel 1) มะเร็งปากมดลูก (HeLa) มะเร็งเต้านม (MCF-7) และเซลล์ผิวหนังปกติของคน (HaCat) พบว่าน้ำมันอาร์แกน ความเข้มข้น 7.8-1,000 มคก./มล. ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทุกชนิดที่ทดสอบ ขณะที่สารสกัดซาโปนิน ความเข้มข้น 3.1-400 มคก./มล. สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ผิวหนังปกติได้ แต่ฤทธิ์ค่อนข้างต่ำ ในการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียพบว่า น้ำมัน และสารสกัดซาโปนิน มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Cutibacterium acnes ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อ (minimal inhibitory concentration; MIC) เท่ากับ 500 มคก./มล. แต่ไม่มีผลต่อเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคปริทันต์ Prevotella intermedia สรุปได้ว่าน้ำมันและสารสกัดซาโปนินจากต้นอาร์-แกนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Cutibacterium acnes ซึ่งจะเป็นผลการวิจัยที่สนับ สนุนการใช้น้ำมันอาร์แกนในการรักษาสิวได้

Pharmacogn J. 2019;11(1):26-31.