การศึกษาความปลอดภัยของเครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่

สาร sulforaphane เป็นสารสารสำคัญที่พบได้ในพืชผักตระกูลกะหล่ำ (Cruciferous vegetables) โดยเฉพาะในต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ซึ่งสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเซลล์มะเร็ง ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย อย่างไรก็ตามมีรายงานการวิจัยบางส่วนระบุว่าสาร sulforaphane มีฤทธิ์กระตุ้น transcription factor ชนิด Nrf2 ที่ส่งผลให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เกิดความผิดปกติ ซึ่งการได้รับสารดังกล่าวเป็นเวลานาน อาจเป็นสาเหตุของโรค hypothyroidism, hyperthyroidism หรือ thyroid autoimmune disease ได้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความปลอดภัยของการบริโภคเครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดี จำนวน 45 คน โดยให้อาสาสมัครดื่มเครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่* หรือยาหลอก วันละ 100 มล. เป็นเวลา 84 วัน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับ thyroid-stimulating hormone, free thyroxine และ thyroglobulin ในเลือดของอาสาสมัครที่ดื่มเครื่องดื่มต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ เมื่อเทียบกับก่อนดื่มหรือกลุ่มที่ได้รับยาหลอก รวมถึงไม่พบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ซึ่งอุดมไปด้วยสาร sulforaphane ในขนาดที่ทำการทดสอบ ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษหรือความผิดปกติต่อต่อมไทรอยด์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อเสริมการรักษามะเร็งและความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้

*เครื่องดื่มจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่เตรียมด้วยการผสมสารสกัดน้ำของต้นอ่อนบร็อคโคลีอายุ 3 วัน กับน้ำเปล่า จากนั้นจึงนำไปผสมกับน้ำสับปะรดและน้ำมะนาวในอัตราส่วน 47:47:6 ตามลำดับ โดยในเครื่องดื่มจากต้นอ่อนบร็อคโคลี่ 100 มล. จะมีสาร glucoraphanin 600 ไมโครโมล และ sulforaphane 40 ไมโครโมล (สาร glucoraphanin เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น sulforaphane ด้วยเอนไซม์ในลำไส้ของร่างกาย)

Food Chem Toxicol 2019;126:1-6