ฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบา Acanthamoeba ของน้ำมันหอมระเหยจากพืช

การศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบา Acanthamoeba sp. ของน้ำมันหอมระเหยจากพืช 10 ชนิด ได้แก่ดีปลี (Piper retrofractum), พริกไทย (Piper nigrum), ช้าพลู (Piper sarmentosum), มะกรูด (Citrus hystrix), ส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata), แก้ว (Murraya paniculata), เร่วน้อย (Amomum uliginosum), ขมิ้น (Curcuma longa), ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria), กระชาย (Kaempferia pandurata) ที่ความเข้มข้น 50 มก./มล. พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากดีปลี พริกไทย มะกรูด ขมิ้น และกระชาย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะมีบาในระยะที่เชื้อออกจากถุงหุ้มแล้ว (trophozoites) ได้สูงถึง 100% นอกจากนี้น้ำมันหอมระเหยจากดีปลี และมะกรูดยังมีฤทธิ์เชื้ออะมีบาในระยะที่เป็นถุงหุ้ม (cysts) ได้ 3.35% และ 43.62% ตามลำดับ จากผลการศึกษาจะเห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากดีปลีและมะกรูดมีฤทธิ์ดีที่สุดในการฆ่าเชื้ออะมีบาทั้งในระยะที่เป็นถุงหุ้มและระยะที่เชื้อออกจากถุงหุ้มแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้ออะมีบา Acanthamoeba ได้

Chiang Mai Med J 2018;57(2):89-98.