ฤทธิ์ต่อสุขภาพของลำไส้และระดับไขมันของน้ำพรุนเข้มข้น

การศึกษาฤทธิ์ของพรุน (ผลัม) (Prunus domestica Linn) ในอาสาสมัครที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง จำนวน 60 คน ที่สุ่มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ให้รับยาหลอก (น้ำพรุน 50 มล.) หรือรับประทานน้ำพรุนเข้มข้น (prune essence concemtration) ขนาด 50 มล. หรือ 100 มล. ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ พบว่าน้ำพรุนเข้มข้นทั้งสองขนาดมีผลเพิ่มเชื้อแบคทีเรีย Bifidobacterium spp. และ Lactobacillus spp. ซึ่งเป็นเชื้อชนิดดีในลำไส้ และลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียชนิดไม่ดี ได้แก่ Clostridium perfringens และ Escherichia coli นอกจากนี้ระดับคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในอาสามัครที่รับประทานน้ำพรุนเข้มข้นทั้งสองขนาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และค่าต้านอนุมูลอิสระในเลือดของอาสาสมัครเพิ่มสูงตลอดช่วงการรับประทานน้ำพรุนเข้มข้น การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าน้ำพรุนเข้มข้นมีผลต่อสุขภาพของลำไส้ ทั้งกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อชนิดดีและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในลำไส้ และยังมีผลลดระดับคอเลสเตอ รอลในผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงด้วย

Pharmaceutical Biol 2017;55(1):974-9