ฤทธิ์ลดการเกิดสิวของสาร EGCG จากชาเขียว ในผู้หญิงช่วงอายุหลังวัยรุ่น

การศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงช่วงอายุหลังวัยรุ่น (post adolescent) ที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี จำนวน 64 คน และมีอาการเป็นสิวระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานชาเขียวที่สกัดคาเฟอีนออกไป (decaffeinated green tea) 1,500 มก./วัน ซึ่งประกอบด้วยสาร Epigallocatechin gallate; EGCG ปริมาณ 856.8 มก./วัน (รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ขนาด 500 มก. หลังมื้ออาหาร 30 นาที 3 ครั้ง/วัน) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ผลการทดสอบพบว่ารอยอักเสบแต่ละบริเวณ ได้แก่ จมูก รอบๆ ปาก และคาง ของกลุ่มทดสอบและกลุ่มยาหลอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่รอยอักเสบรวมทั้งหมดของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดชาเขียวจะมีรอยอักเสบบริเวณหน้าผากและแก้ม รวมทั้งรอยอักเสบรวมทั้งหมดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มทำการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีผลในการลดระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสาร EGCG ที่สกัดได้จากชาเขียว อาจมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสิวอักเสบบริเวณต่างๆ บนผิวหน้า ในผู้หญิงช่วงอายุหลังวัยรุ่น อย่างไรก็ตามควรมีการทดสอบทางคลินิกเพิ่มเติมต่อไป เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

Complement Ther Med 2016;25:159-63.