ผลของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลูกซัดต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน และอาการวัยทองในหญิงวัยหมดประจำเดือน

การศึกษาแบบสุ่มชนิดปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในหญิงวัยหมดประจำเดือน จำนวน 88 คน อายุระหว่าง 48 - 58 ปี ซึ่งตรวจแล้วพบว่ามีอาการไม่สบายตัวของหญิงวัยหมดประจำเดือน ด้วย Green Climacteric Scale (GCS) โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 25 และมีอาการร้อนวูบวาบ (hot flashes) อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 44 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลูกซัด (FenuSMART) ขนาด 250 มก/1 แคปซูล. ครั้งละ 1 แคปซูล หลังอาหารเช้าละเย็น นาน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้รับประทานสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลูกซัดขนาด 250 มก/1 แคปซูล. ครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหารเช้าละเย็น นาน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน พบว่ากลุ่มที่รับประทานสารสกัดเปลือกเมล็ดลูกซัด GCS score ลดลงจากเริ่มต้น คือ 34.83 ± 6.87 เป็น 24.82 ± 5.42 (หลังการศึกษา 45 วัน) และ 19.64 ± 4.28 (หลังการศึกษา 90 วัน) ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกลดลงจากเริ่มต้น คือ 34.25 ± 7.45 เป็น 32.52 ± 8.24 (หลังการศึกษา 45 วัน) และ 30.49 ± 5.23 (หลังการศึกษา 90 วัน) ผู้ป่วยในกลุ่มที่รับสารสกัดเปลือกเมล็ดลูกซัดมีอาการ้อนวูบวาบลดลงร้อยละ 47.8 โดยมีอาการเฉลี่ยลดลงเหลือ 1-2 ครั้ง/วัน และมีอาสาสมัครจำนวน 32 % ไม่พบอาการร้อนวูบวาบในระยเวลาที่ทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่าอาการช่องคลอดแห้ง เหงื่อออกตอนการคืน อารมณ์แปรปรวน และนอนไม่หลับลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ผลการตรวจระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้นกว่า 2 เท่าก่อนเริ่มการศึกษา และระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลงด้วย จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลูกซัด ขนาด 1,000 มก./วัน นาน 90 วัน ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน และลดอาการวัยทองในหญิงวัยหมดประจำเดือนได้ โดยยังไม่พบผลข้างเคียงใดในอาสาสมัครในการศึกษานี้

Phyto Res 2016;30:1775-84.