ผลของน้ำมันจากเซนต์จอห์นเวิร์ตในการดูแลและรักษาแผลกดทับ

การศึกษาในผู้ป่วยชาย อายุ 82 ปี ที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู และเกิดแผลกดทับบริเวณกระเบนเหน็บและก้นกบ (sacro-coccygeal area) โดยใช้สารสกัดที่ได้จากการหมักส่วนเหนือดินของต้นเซนต์จอห์นเวิร์ต (Hypericum perforatum L.) ที่กำลังออกดอก ทาบริเวณที่เป็นแผล วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 40 วัน วัดผลการศึกษาจากขนาดของแผลและลักษณะทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ พบว่าน้ำมันจากดอกเซนต์จอห์นเวิร์ต ทำให้แผลมีขนาดลดลง เซลล์เยื่อบุผิว (squamous cells) มีจำนวนและขนาดเพิ่มขึ้น เพิ่มผิวหนังชั้นแกรนูลาร์ (granular layer) และลดจำนวนเซลล์ที่อักเสบ สรุปว่าน้ำมันจากดอกเซนต์จอห์นเวิร์ตมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาแผลกดทับในผู้ป่วยได้

J Ethnopharmacol 2017;196:236-41.