ขมิ้นชันช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบ

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันโรคลำไส้อักเสบของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ในหนูแรท โดยแบ่งป้อนหนูแรทด้วยสารสกัด semi-bionic ของขมิ้นชัน (SET) ขนาด 0.42 และ 0.21 ก./กก. หรือป้อนยาซาลาโซซัลฟาไพริดีน (salazosulfapyridine) ซึ่งเป็นยารักษาลำไส้อักเสบเรื้อรัง ขนาด 175 มก./กก. เป็นเวลา 7 วันก่อนการชักนำให้หนูแรทเกิดภาวะลำไส้อักเสบด้วย 5% dextran sulfate sodium (DSS) ขนาด 0.75 ก./กก. พบว่า SET ช่วยลดความรุนแรงของโรค เพิ่มน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลองและเพิ่มอัตราการกินอาหารที่ลดลงจากอาการลำไส้อักเสบ อัตราส่วนน้ำหนักแห้งของลำไส้ลดลง รวมถึงลดระดับปริมาณสารก่อการอักเสบ ได้แก่ tumor necrosis factor-α, interleukin (IL)-6, IL-1β, และ IL-8 ในซีรั่ม และเพิ่มปริมาณ IL-10 ได้ในวันที่ 4 และ 7 ของการทดลอง นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดระดับ myeloperoxidase, malondialdehyde, diamine oxidase และลดการทำงานของ glutathione peroxidase ในลำไส้ รวมถึงป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ร่วมกับยับยั้งการกระตุ้น nuclear factor-kappa beta และ intercellular adhesion molecule-1 ในเนื้อเยื่อลำไส้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัด semi-bionic จากขมิ้นชันมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคลำไส้อักเสบ โดยอาศัยฤทธิ์ต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ

J Ethnopharmacol 2016;190:288-300