ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขิงแครง

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขิงแครง (Zingiber simaoense Y. Y. Qian) ในหนูแรท โดยป้อนสารสกัดขนาด 7.5, 15 และ 30 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอล/กรดไฮโดรคลอริก ยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) และการแช่น้ำเย็นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเครียด เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับยาไซเมทิดีน (cimetidine) ขนาด 100 มก./กก. และกลุ่มควบคุม พบว่าสารสกัดและยาไซเมทิดีน มีผลป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ในทุกโมเดลที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผล สารสกัด ขนาด 30 มก./กก. มีผลเพิ่มปริมาณของสารเมือก (mucus) ในกระเพาะอาหาร เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังลดระดับของมาลอนไดดีไฮด์ (malondialdehyde) ซึ่งเป็นสารพิษต่อเซลล์ และลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร สรุปว่าสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขิงแครงมีผลป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยเพิ่มการสร้างสารเมือกและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด

J Ethnopharmacol 2016;194:571-6.