ฤทธิ์ปกป้องไตของชาเขียว

การศึกษาฤทธิ์ของชาเขียว (Camelia sinensis (L.) Kuntze) ต่อการปกป้องความเสียหายของไตจากการได้รับยา gentamicin ทดสอบโดยฉีดสารสกัดเอทานอลจากชาเขียวขนาด 300 มก./กก./วัน เข้าทางช่องท้องของหนูแรท ติดต่อกัน 15 วัน ร่วมกับการกระตุ้นให้พิษต่อไตด้วยยา gentamicin ขนาด 100 มก./กก./วัน พบว่าชาเขียวสามารถปกป้องไต โดยลดระดับ creatinine และยูเรียที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับ gentamicin ชาเขียวยังให้ผลต้านอนุมูลอิสระ ลดระดับ advanced oxidation protein products (AOPP) ยับยั้งการเกิด lipid peroxidation และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น catalase นอกจากนี้สารสกัดจากชาเขียวยังช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิของไต ชะลอการตายแบบ necrosis ของเซลล์ไต ลดการเกิดช่องว่างในไซโตพลาสซึมและการแทรกซึมของสารก่อการอักเสบในไตได้อีกด้วย

Life Sci 2016;147:85-91