ถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูกจากภาวะอ้วนและการออกกำลังกายเป็นประจำ

การศึกษาผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองต่อความแข็งแรงของกระดูกในหนูเม้าส์ที่ได้รับอาหารไขมันสูง หรือออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำ โดยป้อนอาหารปกติหรืออาหารไขมันสูงที่มีส่วนผสมของของโปรตีนจากนม (casein) หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง 20% เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ให้แก่หนูเม้าส์ที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในวงล้อ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากถั่วเหลืองจะมีความเสียหายของกระดูกน้อยกว่ากลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงหรือออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว โดยถั่วเหลืองจะเพิ่มปริมาณค่าเศษส่วนของกระดูกต่อปริมาตร (bone volume fraction) จำนวนกระดูกเนื้อโปร่ง (trabecular number) ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเชื่อมต่อ (connectivity density) และความหนาแน่นของมวลกระดูก (bone mineral density) รวมถึงลดช่องโหว่ของกระดูกเนื้อโปร่ง (trabecular separation) ลง นอกจากนี้ในโปรตีนจากถั่วเหลืองยังเพิ่มปริมาณ osteocalcin โปรตีนที่ทำหน้าที่ช่วยในการสร้างเซลล์กระดูก และลดปริมาณ tartate-resistant acid phosphatase 5b ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดอัตราการสลายกระดูกลง แสดงให้เห็นว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูกจากการได้รับอาหารไขมันสูง หรือการออกกำลังกายเป็นประจำได้

Nutr Res 2015;35:523-31