ฤทธิ์ปกป้องสมองของบัวบกจากภาวะอดนอน

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดเอทานอลมาตรฐานจากบัวบก* (Centella asiatica (L.) Urb.) ในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอดนอนเป็นเวลา 72 ชม. ซึ่งจะมีพฤติกรรมวิตกกังวลและมีภาวะสมองอักเสบ โดยให้หนูกินสารสกัดในขนาด 150 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 8 วัน พบว่าสารสกัดทั้ง 2 ขนาดทำให้การเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลองดีขึ้น อาการวิตกกังวลลดลง ภาวะการถูกทำลายด้วยออกซิเดชั่น ระดับ tumour necrosis factor (TNF-α) และภาวะสมองอักเสบลดลง เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด และเมื่อศึกษากลไกการอกฤทธิ์พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลของ nitric oxide (NO)

* สารสกัดเอทานอลมาตรฐานจากบัวบกมีสารในกลุ่ม triterpenoid 77% ซึ่งประกอบด้วยสาร madecassoside 43.74% และสาร asiaticoside 33.26%

Phytother Res 2016;30:671-80.