ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารสำคัญจากเปลือกแก้วมังกร

การทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสาร betacyanins ซึ่งแยกได้จากเปลือกของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาว (Hylocereus undatus ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะดังกล่าวด้วยการได้รับอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูงร่วมกับการได้รับสาร betacyanins ขนาด 50, 100 หรือ 200 มก./กก. เป็นเวลา 14 วัน พบว่าสาร betacyanins สามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว การขยายตัวของเซลล์ไขมัน ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะที่ไม่สามารถทนต่อการเพิ่มขึ้นของกลูโคส (glucose intolerance) และภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสาร betacyanins ยังเพิ่มการแสดงออกของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมันและน้ำตาลกลูโคส โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ แสดงให้เห็นว่าสาร betacyanins ออกฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลินผ่านการเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชั่นของกรดไขมัน (fatty acid oxidation) ลดการสร้างกรดไขมัน และยับยั้งภาวะดื้อต่อการทำงานของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมันและน้ำตาลกลูโคส

J Agric Food Chem 2016;64:236-44.