ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ respiratory syncytial virus และลดการอักเสบของปอดของสาร tangeretin ในส้มเขียวหวาน

Respiratory syncytial virus (RSV) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็ก เช่น ปอดบวม และหลอดลมอักเสบ ในการทดสอบฤทธิ์ของสาร tangeretin จากส้มเขียวหวาน (Citrus reticulate ) ในหนูเม้าส์ โดยป้อนสารดังกล่าวในขนาด 25, 50, และ 100 มก./กก./วัน เป็นเวลา 3 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อไวรัส RSV พบว่าสาร tangeretin มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส RSV ในปอดหนูและลดการอักเสบของปอด โดยลดการหลั่ง interleukin (IL)-1β ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ เมื่อศึกษากลไกในการลดการอักเสบของสาร tangeretin ในเซลล์ macrophage ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อไวรัส RSV พบว่าสาร tangeretin มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งการทำงานของ nuclear factor-κB (NF-κB) ซึ่งมีผลให้ลดการหลั่ง IL-1βสรุปได้ว่า สาร tangeretin มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส RSV และลดการอักเสบของปอดได้ ซึ่งอาจจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV และลดการอักเสบจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้

J Agric Food Chem 2015;63:9520-7.