ฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของหยูเฮียง

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบของหยูเฮียง (Pistacia lentiscus L.; Pl-M) ในเซลล์ SH-5YSY และ SK-N-BE(2)-C ซึ่งเป็นเซลล์ประสาทของมนุษย์ และเซลล์ค้ำจุน C6 mouse glial cell line จากหนูเม้าส์ พบว่าสารสกัดหยูเฮียงมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระ ในการทดสอบด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity, 2,2′-azinobis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonic acid) radical cation (ABTS) solution scavenging capacity และ Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) รวมทั้งปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายด้วย H2O2 และ amyloid beta (Aβ) ซึ่งสารสกัดหยูเฮียงที่ความเข้นข้น 25.0 มคก./มล สามารถลดความเป็นพิษต่อเซลล์ของ Aβ ได้เกือบ 50% และที่ความเข้นข้น 100.0 มคก./มล สามารถลดความเป็นพิษต่อเซลล์ของ Aβ ได้เกือบ 100% และจากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบของหยูเฮียงอุดมไปด้วยสารในกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenol) ผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า ใบของหยูเฮียงน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาความผิดปกติทางสมองที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชั่น เช่น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)

J Agric Food Chem 2014;62:11957-66.