ฤทธิ์ป้องกันการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่ง

การศึกษาสารสกัด 75% เอาทานอลจากใบมะกอกฝรั่ง (Olea europaea L.) ต่อการสะสมไขมันในเลือดของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะไขมันในเลือดสูงโดยการป้อนด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของคอเลสเตอรอล 2% ร่วมกับการป้อนสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งขนาด 50 หรือ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับการป้อนยาลดไขมัน atorvastatin ขนาด 20 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งมีผลลดปริมาณคอเลสเตรอลรวม และ LDL-cholesterol ในเลือดของหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงได้ใกล้เคียงกับการใช้ยา atorvastatin รวมถึงลด atherogenic index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดอัตราเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวได้อีกด้วย โดยไม่มีผลต่อปริมาณเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ การเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน รวมถึงการทำงานของหลอดเลือดหัวใจ จึงสรุปได้ว่าสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้โดยอาศัยฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

Phytother Res 2015;29:1652-7