ประโยชน์ของมะขามป้อมในการเสริมการรักษาโรคด่างขาว

การทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยโรคด่างขาว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 65 คน กลุ่มแรกให้รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดมะขามป้อม 100 มก. วิตามินอี 10 มก. และแคโรทีนอยด์ 4.7 มก. 3 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 6 เดือน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งทดสอบควบคู่กับการรักษาด้วยการใช้ยาภายนอกหรือการรักษาด้วยแสง (phototherapy) ผลการทดสอบพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ของกลุ่มที่รับประทานอาหารเสริมมะขามป้อมมีเม็ดสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบริเวณศีรษะ คอ และลำตัว เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่พบการเกิดเม็ดสีเพิ่มขึ้นบริเวณศีรษะ คอ ลำตัว แขนและขา นอกจากนี้ยังเกิดการอักเสบและมีรอยโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาการของโรคและเกิดผื่นแดง (erythema) มากขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่รับประทานอาหารเสริมมะขามป้อมแสดงการควบคุมอาการของโรคได้ดีกว่า จากการทดสอบนักวิจัยจึงแนะนำว่าการใช้มะขามป้อม วิตามินอี และแคโรทีนอยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเป็นอาหารเสริมในผู้ป่วยโรคด่างขาวควบคู่กับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ส่งผลช่วยเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Dermatol Ther 2015;28:17-21