ฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของสารสกัดชาเขียวและชาดำ

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ของใบชาเขียวและชาดำ (Camellia sinensis ) และสารสำคัญที่แยกได้ ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ของใบชาเขียวและชาดำสามารถปกป้องกระเพาะอาหารได้ที่ค่า *ED50 = 3.6 และ 10.2 มก./กก. ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดทั้งสองชนิดยังเพิ่มปริมาณเมือกและปริมาณกลูตาไธโอน (reduced glutathione; GSH) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องกระเพาะอาหาร ในขณะที่ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตต (ethyl acetate fraction) จากชาเขียวและส่วนสกัดน้ำ (aqueous fraction) จากชาดำมีฤทธิ์มากกว่าสารสกัดเริ่มแรกถึง 6 และ 10 เท่า ตามลำดับ และเมื่อทำการทดสอบโดยให้สาร epigallocatechin gallate (EGCG) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในส่วนสกัดเอทิลอะซิเตตจากชาเขียว ในขนาด 0.204 มก./กก. แก่หนูแรทก็พบว่าสามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ถึง 56% และทำให้ปริมาณเมือกเพิ่มขึ้น ในขณะที่การให้สาร rutin ซึ่งเป็นสาร flavonoid ที่ออกฤทธิ์ดีที่สุดจากส่วนสกัดน้ำจากชาดำ ในขนาด 0.0133 มก./กก. ให้ผลน้อยกว่า อาจสรุปได้ว่า ชาเขียวและชาดำมีฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหาร ป้องกันการเกิดแผล เพิ่มปริมาณเมือกและปริมาณกลูตาไธโอน ด้วยสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน

Food Research International 2014;64:577-86.