ฤทธิ์ปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของโหราอำมฤตย์

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องแผลในกระเพาะอาหารของสาร epoxy clerodane diterpent (EDC) ซึ่งแยกได้จากต้นโหราอำมฤตย์ (Tinospora cordifolia Miers) พบว่าการป้อน EDC ให้แก่หนูแรทก่อนการป้อนยา indomethacin ช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการได้รับยา indomethacin โดยมีผลลดการทำงานของเอนไซม์ myeloperoxidase แต่เพิ่มระดับของ prostaglandin E2 และ interleukin-4 และ interleukin-10 ซึ่งมีผลลดการอักเสบ รวมถึงเพิ่มสารที่เกี่ยวข้องการก่อตัวของเส้นเลือด ได้แก่ vascular-endothelial growth factor และ endothelial growth factor ซึ่งถูกยับยั้งจากการให้ยา indomethacin นอกจากนี้ยังพบว่าฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารของ EDC จะถูกยับยั้งเมื่อป้อน SC560 (specific cyclooxygenase-1 inhibitor) และ L-NAME (nonspecific nitric oxide synthase inhibitor) ให้แก่หนูแรท ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากลไกการออกฤทธิ์ของ EDC เกี่ยวข้องกับ PGE2 และ nitric oxide synthase ในป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่าสาร epoxy clerodane diterpent จากโหราอำมฤตย์ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารโดยเสริมการทำงานของสารที่ช่วยป้องกันการอักเสบ รวมทั้งช่วยลดสารก่อการอักเสบ

Phytomedicine 2014;21:966-9