ฤทธิ์ยับยั้งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งของสารสกัดน้ำจากผลหม่อน

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งของสารสกัดน้ำจากผลหม่อนในกระต่าย โดยแบ่งกระต่ายออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ได้รับอาหารมาตรฐานตามปกติ กลุ่ม 2 ได้รับอาหารมาตรฐานและสารสกัดน้ำจากผลหม่อน 1 % ต่อวัน กลุ่ม 3 ได้รับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลในปริมาณสูง (ประกอบด้วยอาหารมาตรฐาน 95.7 % น้ำมันหมู 3 % และคอเลสเตอรอล 1.3 %) เพื่อชักนำให้กระต่ายเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง กลุ่มที่ 4 และ 5 ได้รับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลในปริมาณสูงพร้อมสารสกัดน้ำจากผลหม่อน 0.5 % และ 10 % ต่อวัน ตามลำดับ ให้สารต่างๆ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดน้ำจากผลหม่อนมีประสิทธิภาพในการช่วยลดการหนาตัวของผนังหลอดเลือด และจากการทดสอบในเซลล์พบว่า สารสกัดน้ำจากผลหม่อนกระตุ้นการทำงานของ JNK/p38 และ p53 โดยกระตุ้นการตายของเซลล์ (apoptosis) ผ่าน 2 วิถี คือ วิถีภายนอกที่ผ่าน Fas – ligand (Extrinsic pathway) และวิถีภายในที่ผ่านไมโตคอนเดรีย (Intrinsic pathway) ซึ่งการเกิดการตายของเซลล์ อาจจะช่วยลดการสะสมไขมันที่ผนังหลอดเลือด (atherosclerotic plaque) อันเป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ นอกจากนี้นักวิจัยยังระบุว่าสารสกัดน้ำจากผลหม่อน 2.5 – 5 กรัมต่อวัน เป็นปริมาณที่น่าจะเพียงพอต่อการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในมนุษย์ได้

J. Agric. Food Chem 2014; 62: 5092