ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของโสม

การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของสาร 20-O-β-D-glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol (GPD) ซึ่งเป็นสารเมตาโบไลท์หลักของสารจินเซนโนไซม์ (ginsenoside) โดยทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโสมที่มีสาร GPD 8.29% (GPD-fortified ginseng extract ; GFGE) ในหนูเม้าส์ชนิด NC/Nga โดยให้สาร GFGE ขนาด 100 มก./กก./วัน ทางปากแก่หนูเป็นเวลา 52 วัน และในวันที่ 28 ของการทดลองเริ่มเหนี่ยวนำให้หนูเกิดอาการผื่นแพ้ที่ผิวหนังบริเวณหลังด้วยการทาครีมที่มีสารสกัดจากตัวไรฝุ่น (Dermatophagoides farinae ; DFE) ซึ่งเป็นแอนติเจนของไรฝุ่น โดยทา DFE 2 ครั้ง/สัปดาห์ นาน 2 สัปดาห์ สังเกตอาการและประเมินค่าความรุนแรงของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของหนู (Dermatitis Score) ผลการทดลองพบว่า GFGE มีผลบรรเทาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของหนู ใบหูมีอาการบวมลดลง พฤติกรรมการเกาของหนูในการตอบสนองต่ออาการคันลดลง รอยแผลมีความรุนแรงลดลงและพบว่าบริเวณรอยแผลมีระดับเซลล์ที่มีบทบาทเกี่ยวกับภูมิแพ้ ได้แก่ eosinophils และ mast cell ลดลง นอกจากนี้การทดสอบปริมาณสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่บ่งชี้ถึงภาวะการอักเสบและภูมิแพ้ก็พบว่า macrophage-derived chemokine (MDC) ในซีรั่มลดลงและเซลล์ม้าม (splenocyte) ที่แยกจากหนูมีการสร้างสารก่อการอักเสบลดลง จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่า GFGE มีผลในการบรรเทาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้

J Ethnopharmacol 2014;151(1):365-71