ผลของสารสกัดสมอไทยต่อค่า pH ของน้ำลายและสุขภาพในช่องปาก

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านถึงประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากสารสกัดจากผลสมอไทย (Terminalia chebula Retz.) 10% ในการขจัดคราบจุลินทรีย์และรักษาเหงือกอักเสบ เปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine 0.12% และน้ำเกลือ (saline solution) ในอาสาสมัคร อายุ 19-25 ปี จำนวน 78 คน โดยให้บ้วนปาก วันละ 2 ครั้งๆ ละ 10 มล. หลังอาหารเช้าและกลางวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าน้ำยาบ้วนปากทั้งสองชนิด มีผลลดคราบจุลินทรีย์และลดการอักเสบของเหงือกได้ไม่แตกต่างกัน น้ำยาบ้วนปากสารสกัดจากผลสมอไทยยังมีผลทำให้น้ำลายมีค่า pH เป็นกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำยาบ้วนปากสารสกัดจากผลสมอไทย ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ ขณะที่มีอาสาสมัครบางคนที่บ้วนปากด้วยน้ำยา chlorhexidine จะมีผลต่อการรับรู้รสชาติและทำให้ฟันเปลี่ยนสี

Phytother Res 2014;28:992-8.