ว่านหางจระเข้ช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงแดด

การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดด (photoaging) ของสารสกัดเมทานอลจากว่านหางจระเข้ที่มีอายุต่างกัน ทำการทดสอบในเซลล์ปกติจากผิวหนังของคน (normal human dermal fibroblast) ที่กระตุ้นด้วยรังสีอุลตราไวโอเลต (UVB) พบว่าสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ (อายุ 1 เดือน) จะช่วยลดระดับเอนไซม์ metalloproteinase ชนิดที่ 1 และ 3 ซึ่งมีผลในการทำลายโครงสร้างคอลลาเจนในผิวหนัง รวมทั้งลดระดับของ interleukin-6 ซึ่งเป็นสารก่อการอักเสบ ได้ดีกว่าว่านหางจระเข้ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว (อายุ 4 เดือน) นอกจากนี้พบว่าสารสกัดจากว่านหางจระเข้ช่วยเพิ่มระดับ type I procollagen และ transforming growth factor-β1 ซึ่งช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนใหม่ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าอายุของว่านหางจระเข้มีผลต่อฤทธิ์ปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงแดด โดยว่านหางจระเข้ที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จะสามารถปกป้องผิวได้ดีกว่าว่านหางจระเข้ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว

Phytother Res 2013;27:1874-82