สารต้านเชื้อราชนิดใหม่จากใบ Piper hispidum

เมื่อแยกสารสกัด dichloromethane ของใบ Piper hispidum ได้สาร pyrrolidine amide ชนิดใหม่ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อรา Cladosporium sphaerospermum

J Nat Prod 1998; 61: 637-9