มะขามแขก* Senna alexandrina  Mill.

ชื่อยาDigoxin
กลุ่มยายาต้านโรคหัวใจ*
Antiarrhythmic
สารสำคัญของสมุนไพรsenosides, rhein, danthron, senidins
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความเป็นพิษของยา 1.6 เท่า
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สาร sennosides มีผลทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ทำให้หัวใจมีความไวต่อฤทธิ์ยา digoxin มากขึ้น (clinical study), สาร rhein และ danthron ยับยั้งการซึมผ่านของยาผ่านชั้น monolayers ในทิศทาง AP-BL (in vitro)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
A (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
เกิดได้ง่ายในคนส่วนใหญ่
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน, ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่รักษาด้วยยา digoxin เพราะอาจทำให้เกิดความเป็นพิษมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง5-6